Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te aller tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. DefotoJonge geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Auteursrechten

Alle rechten op beelden en logo’s van op DefotoJonge berusten bij de respectievelijke eigenaars of bij de eigenaar van de FotoJonge, Arjan de Jonge. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van DefotoJonge, fotograaf Arjan de Jonge.

Persoonlijke informatie

U kunt mijn website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat ik voor specifieke doeleinden informatie van u nodig heb, zoals bijvoorbeeld naam en adres. DefotoJonge fotografie hecht waarde aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere websites. DefotoJonge is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Inschrijving handelsregister

DefotoJonge.nl – Fotografie is ingeschreven in het Handelregister van de K.v.K. in Utrecht onder nummer 57488797.
De eigenaar van DefotoJonge, Fotograaf Arjan de Jonge behoudt zich het recht voor deze disclaimer ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.